Mediation bij scheiden

Als je gaat scheiden, komt er veel op je af. Je wilt het goed regelen voor de kinderen, en er zijn allerlei praktische zaken die jullie moeten organiseren. Dat gaat niet altijd even gemakkelijk. Het is een periode met veel emoties en met onzekerheden: doe ik er goed aan? Wie gaat waar wonen? Hoe gaat het financieel? En last but not least: wat zijn de gevolgen voor de kinderen en wat zijn de effecten op hen? Een gesprek kan lastig zijn.

Samen beslissen

Misschien heb je niet meer een gevoel van ‘samen’. Het is niet meer zoals het was, en de verschillen lijken groter dan de overeenkomsten. Het is goed om deze periode in jullie leven samen af te sluiten, op een voor jullie beiden acceptabele manier. Als jullie kinderen hebben, zijn jullie als ouders beiden verantwoordelijk voor hen, en maken daar samen afspraken over.

Loopt het gesprek jullie tweeën steeds uit op ruzie? Draaien jullie in een kringetje rond? Komen jullie niet verder en kunnen jullie samen geen beslissingen nemen? Dan is het moeilijk om tot afspraken te komen. Als bij ieder gesprek de verwijdering tussen jullie alleen maar groeit, raken jullie steeds verder verwijderd van een gezamenlijke afsluiting van jullie relatie en het samen vormgeven aan jullie rol als ouders.

Afspraken maken

Als je als ouders uit elkaar gaat, is het verplicht om een ouderschapsplan te maken. Hierin spreken jullie af hoe jullie vormgeven aan het ouderschap, bij voorkeur in overleg met jullie kind(eren). Daarnaast kunnen jullie afspraken die jullie met elkaar maken vastleggen in een echtscheidingsconvenant. Dat gaat bijvoorbeeld over de verdeling van de spullen en over partneralimentatie. Een convenant is niet verplicht.

In gesprek

Als mediator kan ik jullie helpen wél het gesprek te voeren. Om ruimte te scheppen, naar elkaar te luisteren en inzicht te krijgen in elkaars werkelijkheden. Van daaruit kunnen jullie bouwen aan een situatie waarin respect en begrip de basis zijn om afspraken te maken. Afspraken over hoe je samen verder gaat als ouders, en afspraken over hoe je samen iets af kunt ronden. Met zelfvertrouwen en vanuit een positieve houding.

Neem contact op voor meer informatie of een kennismakingsgesprek!